Narcose

Anesthesie

Het Mobiele Anesthesie Team verzorgt de anesthesie bij de tandheelkundige behandeling. Het team bestaat uit 3 anesthesiologen: Huub Jessen,  Amar Sheombar en Petros Diagos.

De anesthesiologen worden in hun dagelijkse werkzaamheden ondersteund door een vast team van anesthesiemedewerkers.

De anesthesiologen en anesthesiemedewerkers die werkzaam zijn bij het mobiel anesthesie team  hebben allen vele jaren ervaring in ziekenhuizen en klinieken. Zij kunnen u daarom zeer deskundig gedurende de gehele behandeling begeleiden.

Tijdens de tandheelkundige behandeling onder narcose  is de anesthesioloog  tezamen met de anesthesiemedewerker altijd in uw directe nabijheid aanwezig.

Zij zullen ervoor zorg dragen dat de anesthesie goed en veilig wordt uitgevoerd.
Behalve de tandartsen en anesthesiologen zullen ook onze andere medewerkers u bijstaan en begeleiden. Niet alleen tijdens de behandeling, maar ook ervoor en erna. Ook zij zijn zich ervan bewust dat het u heel veel moeite heeft gekost om deze stap te nemen en beschouwen het als een uitdaging om u met een tevreden gevoel terug te laten kijken op onze behandeling.

De anesthesiologen passen de “intraveneuze anesthesie” techniek toe. Dit is eigenlijk de huidige standaard in vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland. Het slaapmiddel en pijnstiller wordt door middel van een infuus toegediend. Voor u betekent dit dat het  infuus wordt ingebracht boven op uw hand of in de arm. Het inbrengen van het infuus is dan  ook meteen alles wat u zelf bewust meekrijgt. Nadat het slaapmiddel via het infuus wordt toegediend valt u binnen enkele tellen  in slaap. De  anesthesioloog treft de verdere voorbereidingen en zorgt ervoor dat u tijdens de hel tandheelkundige behandeling slaapt zodat u er niets bewust van meekrijgt.

Er is ook de mogelijkheid om eerst met een kap in slaap te vallen, waarna vervolgens het infuus wordt ingebracht. Dit is een goede oplossing voor kinderen met angst voor een naald of een prik. Wanneer u zelf ook bang bent voor naalden of voor het infuus, dan kunt u dit van tevoren bespreken met de anesthesioloog. Voor grotere kinderen en volwassenen is het inslaap brengen via een kapje niet de eerste keuze aangezien het minder veilig is.

Nadat u in slaap bent gebracht wordt er via de mond of de neus een buisje in de keelholte  ingebracht om u te  kunnen beademen tijdens de behandeling. Door dit buisje kunt u na de behandeling wat irritatie in de neus, mond en achter in de keel veroorzaken. Soms kan er , als het buisje via de neus is ingebracht , een bloedneus optreden na de behandeling. Deze irritatie kan tot een a twee dagen aanhouden na de behandeling.

Door continue toediening via het infuus  van slaap- en pijnmedicatie wordt u in slaap  gehouden tijdens de tandheelkundige behandeling. Tijdens de narcose wordt u continu bewaakt door de anesthesioloog en zijn medewerkers.
Als de tandarts klaar is met zijn behandeling wordt de slaapmedicatie stopgezet en wordt u weer wakker uit de narcose.

Van de hele behandeling hebt u dan helemaal niets meegekregen en wordt u zonder pijn wakker. Als alle controles goed zijn mag u de praktijk weer verlaten.. U moet zorgen dat er vervoer en begeleiding is voor ontslag naar huis.

De gehele narcoseprocedure geschiedt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie heeft onze praktijk gevisiteerd en goedgekeurd voor tandheelkundige behandelingen onder narcose. Wij doen geen concessies, uw veiligheid staat bij Mobiel Anesthesie Team voorop.  De behandelkamer is uitgerust met  apparatuur om u veilig onder narcose te kunnen behandelen. Wij bewaken en reguleren uw vitale functies, zoals de bloeddruk, hartslag, zuurstofconcentratie en ademhaling, voortdurend. Gedurende de gehele periode   wordt u ook continu bewaakt door de anesthesioloog en een van zijn hooggekwalificeerde medewerkers.

Geen enkele medische ingreep is zonder risico, maar door de narcose zorgvuldig en nauwgezet volgens bovengenoemde richtlijnen uit te voeren, durven we te stellen dat er nauwelijks meer risico aan verbonden is dan aan een gewone tandartsbehandeling onder lokale verdoving.

De tarieven voor de tandheelkundige behandeling zijn dezelfde als bij andere tandartsen. Deze zijn landelijk samen met de overheid vastgesteld. De kosten voor een tandheelkundige behandeling worden meestal geheel of gedeeltelijk door uw verzekering vergoed. Alleen de kosten van de anesthesie komen voor eigen rekening. U krijgt van ons vooraf een prijsopgave van zowel de tandheelkundige behandeling als de narcose.

Een van onze medewerkers zal dan met u contact opnemen om zo u van de nodige informatie te voorzien en een intake-afspraak in te plannen bij de narcose tandarts. U krijgt voordat deze afspraak plaatsvindt een aantal formulieren thuisgestuurd om uw gezondheid in kaart te brengen (en uw angst te scoren).

Voordat de narcose plaatsvindt zal de anesthesioloog telefonisch contact met u opnemen om uw ingevulde medisch vragenlijst met u door te nemen om uw gezondheidssituatie te bespreken en u te informeren over wat u kunt verwachten op de dag bij de narcose tandarts.

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat de anesthesioloog u zelf nog wil zien om een risico inschatting te kunnen  maken.

Kinderen

Bij ons is het mogelijk om kinderen vanaf 4 jaar oud te behandelen. Wij bieden de mogelijkheid om eerst met een kap in slaap te vallen, waarna vervolgens het infuus wordt ingebracht. Dit is een goede oplossing voor kinderen met angst voor een naald of een prik.

Waarom moet ik nuchter zijn voor een behandeling?

Het is van belang dat u voor de narcose niets gegeten of gedronken hebt. Dit doen wij niet omdat de narcose u misselijk zou kunnen maken of dat u moet overgeven, maar vooral omdat de maaginhoud tijdens de narcose vanuit de maag naar de longen kan lopen. Hierdoor ontstaat een levensgevaarlijke situatie met als gevolg een longontsteking die vaak zeer lastig te behandelen is..

Hoe lang van te voren moet ik nuchter zijn?

Eten mag u tot zes uur voor de behandeling onder narcose, dit houdt in, twee beschuiten met jam. Daarna niets meer!

U mag koffie, thee of water  DRINKEN TOT 2 UUR VOOR DE BEHANDELING ONDER NARCOSE.

Op de dag van de ingreep wordt u, samen met uw begeleider, 20 minuten voor de behandeling verwacht. De balie-assistente heet u welkom en na een kort bezoek aan de wachtkamer wordt u binnen geroepen door de anesthesiemedewerker. U wordt door de anesthesioloog onder narcose gebracht nadat u nog even een gesprek met de behandeld tandarts heeft gehad. Als u weer wakker wordt, wordt u begeleid naar de nabijgelegen kamer waar u alle tijd heeft om rustig weer bij kennis te komen. Doorgaans kunt u een half uur na de behandeling onder begeleiding naar huis.

Let op: U mag niet zelf achter het stuur van een auto stappen.

Afhankelijk van welke behandeling wordt u vaak de volgende werkdag weer teruggezien voor nacontrole. Zo niet dan wordt er telefonisch contact met u opgenomen om te kijken of alles goed is verlopen en wordt de behandeling geëvalueerd.

U kunt ook door uw eigen tandarts verwezen worden, als u bijvoorbeeld één bepaalde behandeling alleen onder narcose wilt laten uitvoeren. Daarna kunt u gewoon weer terug naar uw tandarts in uw woonplaats

Heeft u vragen over de narcose? Belt u ons gerust op, of neem contact op via de mail.

Wilt u graag vrijblijvend eerst een kijkje komen nemen in ons tandheelkundig centrum? U bent van harte welkom. Graag wel even bellen voor het maken van een afspraak. Dan staat een van de medewerkers voor u klaar.

Vervolgafspraken worden bij de tandarts worden gemaakt afhankelijk van de behandeling.

Na afloop vragen wij U om de Enquête patiënttevredenheid in te vullen hierdoor kunnen wij onze zorg steeds weer aanpassen en verbeteren.