Kroon- en brugwerk

Kroon en brugwerk

Een kroon is een kapje van porselein en/of metaal dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug. Een kroon kan noodzakelijk zijn wanneer er onvoldoende houvast is voor een vulling. Verder kan een kroon voor het verbeteren van uiterlijk vervaardigd worden.

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.

Een brug kan zorgen voor een betere kauw vermogen, voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan en/of uitgroeien en fraaie esthetiek.