Praktijk Reglement

Praktijk Reglement

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandeling volgens afspraak. Afspraken kunnen telefonisch, via de website of aan de balie worden gemaakt. Mocht u de afspraak willen wijzigen of annuleren verzoeken wij u dit tenminste 24 uur van te voren te doen.

Wanneer u niet op tijd u afspraak annuleert,  niet op uw afspraak verschijnt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, dan kunnen wij de kosten van de verloren tijd bij u in rekening brengen.

Wij zouden het op prijs stellen dat u 5 minuten voor aanvang van de afgesproken tijd aanwezig bent en u zich meldt bij de balie. Helaas kan het wel eens voorkomen dat er een uitloop ontstaat. Wij hopen op uw begrip.

U dient altijd een geldig legitimatiebewijs en verzekeringspasje bij u te hebben. Zou u wijzigingen van u persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummer etc. tijdig willen doorgeven aan de balie.

Mobiele telefoons dienen tijdens een behandeling bij de tandarts/mondhygiënist uitgeschakeld te zijn.

Het is mogelijk om een afspraakherinnering te ontvangen via sms of e-mail of per brief (oproepkaart). Dit is een extra service die wij u bieden. U bent zelf verantwoordelijk voor de door u gemaakte afspraak.

Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat informatie over onze bereikbaarheid bij spoedgevallen.

Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden omdat dit van groot belang is om complicaties tijdens tandheelkundige behandeling en medicijngebruik te voorkomen. Mochten er wijzigingen zijn ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u dit bij uw volgende bezoek aan te geven.

Patiënten informatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder uw goedkeuring. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek . Dit gaat in overleg met u.

Heeft u een klacht of bent u niet tevreden dan kunt u via ons klachtenformulier invullen of via het formulier die te verkrijgen is  bij de balie. Komen we er uiteindelijk niet samen uit, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde)

Voor behandelingen boven de € 250, – krijgt u standaard een begroting vooraf. U kunt de tandheelkundige tarieven vinden op onze website of via www.nza.nl

Buiten de openingstijden staat op het antwoordapparaat altijd de waarnemende tandarts vermeld. Zorg dat u het antwoordapparaat volledig afluistert.

Roken in de praktijk is niet toegestaan.

De directie is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren deze dan ook niet onbeheerd achter te laten.

Heeft u vragen naar aanleiding van ons praktijk reglement stel deze dan gerust!