Preventie en mondhygiene

De taken die door de preventieassistente en de mondhygiëniste worden uitgevoerd zijn in eerste instantie gericht op preventie: het voorkomen van gaatjes in tanden en kiezen (cariës) en het voorkomen van tandvleesaandoeningen.
Preventieve behandelingen, uitgevoerd door preventieassistente en mondhygiëniste

  • Geven van voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen, gebitsverzorging en het effect van voeding op het gebit.

  • Geven van een cijfer aan uw tandvlees DPSI-score

  • Geven van poetsinstructie volgens Tell-show-do methode

  • Uitvoeren van volledige gebitsreiniging: verwijderen van plaque, tandsteen/aanslag en polijsten.

  • Het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen, zoals fluoride of een laklaagje op tanden en/of kiezen (sealen).


De mondhygiëniste voert naast preventieve behandelingen ook curatieve behandelingen uit. Curatieve behandelingen, uitgevoerd door mondhygiëniste:

  • Behandelen van bloedend tandvlees, teruggetrokken tandvlees, rood of gezwollen tandvlees.

  • In opdracht en onder verantwoordelijkheid van de aanwezige tandarts het geven van een lokale verdoving.

  • Grondige reiniging van het gebit zowel boven- als onder de tandvlees

  • Aanbrengen van lokale medicamenten bijvoorbeeld duraphat en bleum